ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ / ΔΥΣΛΕΞΙΑ
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

-Έννοιες "μισό και ολόκληρο"
-Κλασματικές μονάδες
-Κλάσματα
-Ορολογία κλασμάτων (αριθμητής, παρονομαστής)
-Οπτική αντίληψη με μοτίβα και ομάδες

Συγγραφέας βιβλίου: Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου
Δημιουργός και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας www.prasinipriza.com
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ
Το πιο πάνω υλικό έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Αριθμός φακέλου για Δημοτική Εκπαίδευση: 7.22.21
Αριθμός φακέλου για Μέση Εκπαίδευση και Ειδικές Μονάδες: 7.22.22
Κλάσματα - Βιβλίο με Ασκήσεις Δημοτικού - Πράσινη Πρίζα
1o Βήμα στα Κλάσματα - Βιβλίο από την Πράσινη Πρίζα
1ο Βήμα στα Κλάσματα €22,00