ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ"
ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ

© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2008.
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Επίλογος Βιβλίου "Η Πράσινη Πρίζα"
Χαρακτηριστικά Δυσλεξίας-Συμπτώματα Δυσλεξίας

Το βιβλίο έχει εκπαιδευτικό υλικό .Απευθύνεται σε γονείς, νηπιαγωγούς,
δασκάλους και ειδικούς παιδαγωγούς.Ενδιαφέρει παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές
δυσκολίες/ δυσλεξία/ ελλειματική προσοχή/ διάσπαση προσοχής/ ΔΕΠΥ.

Χαρακτηριστικά Δυσλεξίας-Συμπτώματα Δυσλεξίας

Στον πρόλογο, αλλά και σε όλο το βιβλίο, αναφέρω προσωπικές εμπειρίες με
τα παιδιά μου, τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Αναφέρω χαρακτηριστικά
δυσλεξίας /μαθησιακών δυσκολιών όπως τα έζησα και όπως τα αντιμετώπισα
με τα δικά μου παιδιά.
  Επίλογος
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

  Μέθοδοι πέραν από τους συμβατικούς…

  Με αυτό το βιβλίο έχω ως σκοπό να δώσω πρακτικά παραδείγματα σχετικά
  με το πώς μπορούμε εμείς, ως γονείς και εκπαιδευτικοί, να μεταφέρουμε τις
  γνώσεις στα παιδιά χρησιμοποιώντας μεθόδους πέραν από τους συμβατικούς.

  Το βιβλίο παρουσιάζει εκτενές φωτογραφικό υλικό, το οποίο μπορούμε να
  χρησιμοποιούμε ως εργαλείο για να διδάξουμε στα παιδιά συγκεκριμένα
  θέματα.  Οι φωτογραφίες και οι ιδέες είναι τέτοιες ώστε να αξιοποιούν τη
  δυνατή φωτογραφική μνήμη των παιδιών και να αντισταθμίζουν την πιθανή
  χαμηλή ακουστική μνήμη.

  Οι ιδέες και οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στο βιβλίο δεν είναι
  εξαντλητικές. Παρουσιάζεται όμως, η λογική πίσω από την κάθε ιδέα, έτσι
  που ο αναγνώστης να μπορεί να αυτοσχεδιάσει, για θέματα πέραν από αυτά
  που αναφέρονται στο βιβλίο.

  Θα ήθελα να ευχηθώ στους αναγνώστες καλή επιτυχία στο έργο τους.
  Ιδέες, εισηγήσεις και σχόλια είναι πάντοτε καλοδεχούμενα. Μπορείτε να
  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.prasinipriza.com και να γράψετε τα
  σχόλια σας που είναι πάντοτε πολύτιμα για τη μελλοντική μου εργασία.

  Θα ήθελα να δώσω κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσε κάποιος
  να διακρίνει σε δυσλεξικά άτομα. Τα χαρακτηριστικά είναι πολλά. Πιο κάτω
  θα αναφέρω μόνο μερικά. Δύο δυσλεξικοί δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.
  Άλλοι έχουν περισσότερα και άλλοι λιγότερα. Τα χαρακτηριστικά διαφέρουν
  από άτομο σε άτομο και από ηλικία σε ηλικία. Κάποια χαρακτηριστικά
  δυσλεξίας βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου.  

  Η διάγνωση δυσλεξίας μπορεί να γίνει μόνο από ειδικούς.

  Παρουσιάζω κατάλογο με χαρακτηριστικά δυσλεξίας  μόνο για ενημερωτικούς
  λόγους:

•        Δημιουργικοί, πρακτικοί, εφευρετικοί
•        Καλοί στις τέχνες, δεξιοτέχνες
•        Έχουν ανεπτυγμένη φαντασία
•        Καλοί στις κατασκευές, καλοί μηχανικοί
•        Καλοί στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και στον αθλητισμό
•        Ανεπτυγμένη φωτογραφική μνήμη
•        Χαμηλή ακουστική μνήμη (π.χ.γράμματα, αριθμοί)
•        Σε μικρή ηλικία μπορεί να μπερδεύουν σύμβολα μεταξύ τους.
Π.χ. το «Ζ» με το «Ν», το «Λ» με το «ν», το «9» με το «ρ», το
«Α» με το «4», το «3» με το «ε», το «6» με το «9», το «15» με
το «51»
•        Μπερδεύουν τη σειρά των γραμμάτων στις λέξεις ή αφήνουν πίσω
γράμματα π.χ. γράφουν «γρίζο» αντί «γκρίζο»
•        Ανορθόγραφοι (κλασικό χαρακτηριστικό). Στο ίδιο κείμενο μπορεί να
γράψουν την ίδια λέξη με τρεις τρόπους
•        Δυσκολεύονται στην ανάγνωση,  βελτιώνεται με την ηλικία. Συχνά
ακολουθούν το κείμενο το οποίο διαβάζουν με το δάκτυλό τους.
Αποφεύγουν να διαβάζουν δυνατά. Αποφεύγουν να διαβάζουν μεγάλα
κείμενα
•        Δυσκολεύονται να απομνημονεύουν αριθμούς τηλεφώνων.
Δυσκολεύονται να πληκτρολογήσουν το σωστό αριθμό τηλεφώνου που
κάποιος μόλις τους έχει πει
•        Σε μικρή ηλικία έχουν φτωχό λεξιλόγιο
•        Χαμηλή σειροθετική ικανότητα (με δυσκολία μαθαίνουν τις μέρες της
εβδομάδας, τους μήνες του χρόνου, την προπαίδεια (τους πίνακες του
πολλαπλασιασμού), τα γράμματα του αλφαβήτου και σε μικρή ηλικία
δυσκολεύονται να μάθουν να μετρούν)
•        Δυσκολεύονται να αντιγράφουν από τον πίνακα αλλά κι από ένα
τετράδιο που έχουν δίπλα τους
•        Δυσκολεύονται να ακούουν και να γράφουν ταυτόχρονα
•        Μπερδεύουν το δεξιά με το αριστερά
•        Δεν υπολογίζουν εύκολα το χρόνο
•        Συχνά γονείς δυσλεξικών παραπονιούνται ότι, ενώ τα παιδιά είναι
έξυπνα, δεν αποδίδουν στο σχολείο ανάλογα με την εξυπνάδα τους.  
 
Εκπαιδευτικά μαθήματα
σε παιδιά,
συμβουλές σε γονείς
από Αθηνά Χριστοφίδου
δημιουργό και διαχειρίστρια
της  Πράσινης Πρίζας
τηλ 99-605984
athina@prasinipriza.com