Απόσπασμα από το Βιβλίο "Η Πράσινη Πρίζα"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑ

Πιο κάτω θα δείτε εικόνες. Είναι αποσπάσματα από το βιβλίο, από το
κεφάλαιο όπου διδάσκουμε το αλφάβητο.
Ο γιος μου,ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει διαγνωστεί με δυσλεξία, δεν
μπορούσε εύκολα να μάθει τα γράμματα του αλφαβήτου με την κλασσική
μέθοδο (όπου δείχνουμε π.χ. ένα αεροπλάνο και έχουμε στην εικόνα το
σύμβολο "Α"). Πήγαμε μαζί με το παιδί στη θάλασσα. Γράψαμε το γράμμα
"Α" στην άμμο. Φωτογραφίσαμε το γράμμα "Α" και βάλαμε τη φωτογραφία
στο ψυγείο. Σε κάθε ευκαιρία μιλούσαμε για την φωτογραφία της
"Άμμου". Σε μερικές μέρες έγραψα το σύμβολο "Α" σε ένα χαρτί και
ρώτησα το παιδί τι είναι αυτό. "Άμμος" μου απάντησε.
"Με ποια φωνούλα αρχίζει η λέξη "Άμμος"; τον ρώτησα. Το παιδί
απάντησε "Α".

Κατάλαβα πόσο εύκολα μπορούσε ο Κωνσταντίνος να μάθει τα σύμβολα.
Φτάνει να χρησιμοποιούσα τη φαντασία μου, εικόνες και κίνηση. Έκανα
μία εικόνα για το κάθε γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου με παρόμοιο
τρόπο. Ο γιος μου έμαθε τα σύμβολα χωρίς δυσκολία. Αυτές τις εικόνες
μπορείτε να δείτε στο βιβλίο "Η Πράσινη Πρίζα". Πιο κάτω θα δείτε
μερικά παραδείγματα.

Αργότερα, δίδαξα το αλφάβητο στο μικρότερο γιο μου, τον Θαλή, με τον
ίδιο τρόπο (σημειώνω ότι και ο μικρότερος γιος έχει μαθησιακές
δυσκολίες). Έμαθε το αλφάβητο χωρίς δυσκολία. Η ευκολία με την οποία
έμαθε ο μικρότερος γιος το αλφάβητο, με το συγκεκριμένο τρόπο, ήταν ο
λόγος που αποφάσισα να γράψω το βιβλίο "Η Πράσινη Πρίζα". Αν παιδιά
με μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία, μπορούν να μάθουν το αλφάβητο
χωρίς δυσκολία, τότε παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να το
μάθουν με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ"
ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ

© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2008.
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΕΟΔΟ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΖΕΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ.

ΣΕΛ. ΜΕ "Α" ΚΑΙ ΓΕΝ.ΠΛΗΡΟΦ.      
ΣΕΛ. ΜΕ "α"      ΣΕΛ.26 ΜΕ "Θ"  

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ          
Προσαρμοσμένη αναζήτηση