ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ"
"ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ"


Απόσπασμα:

Βρίσκω ότι τα παιδιά μου, όπως και πολλά άλλα παιδιά,
μπερδεύουν λέξεις που αντιπροσωπεύουν
αντίθετες
έννοιες ή έννοιες παρόμοιας σημασίας
. Θα αναφέρω πιο
κάτω κάποια χρήσιμα κόλπα που χρησιμοποιήσαμε για να
μπορέσουν τα παιδιά να περάσουν τις σωστές λέξεις στη
μνήμη τους.

Ο Θαλής μπέρδευε τις λέξεις
ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ. Έχω
πει στο Θαλή να θυμάται ότι το
ΠΡΙΝ είναι ΠΡΩΤΟ
(πρώτα έρχεται το πριν και αργότερα το μετά). Ο Θαλής
θυμάται πώς μοιάζουν ακουστικά οι λέξεις
ΠΡΙΝ,
ΠΡΩΤΟ.
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2008.
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
 
Προσαρμοσμένη αναζήτηση