"ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ "
ΜΑΘΑΙΝΩ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟ-ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ"

Είμαι μητέρα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά
μου μαθαίνουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς όταν τους παρουσιάσω υλικό που να
ταιριάζει με τον δικό τους τρόπο μάθησης. Χρειάζονται εικόνες, κίνηση, ήχο
και ό,τι άλλο ερεθίζει τις αισθήσεις τους. Όταν διάβαζα για να πάρω το
δίπλωμά μου για διδασκαλία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία,
διαπίστωσα ότι αυτό που παρατήρησα στα παιδιά μου είχε όνομα.
Ονομάζεται  "ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ".

Διαβάζοντας για να πάρω το δίπλωμά μου, έμαθα ακόμη, ότι τα παιδιά μου
δυσκολεύονται κάποτε να μάθουν λόγω χαμηλής ακουστικής μνήμης. Οτιδήποτε
ερεθίζει τις αισθήσεις τους, βοηθά να απομνημονεύουν πληροφορίες και να
μαθαίνουν με γρήγορους ρυθμούς.

Στο βιβλίο " Η Πράσινη Πρίζα" ,
στο κεφάλαιο "Μαθαίνω τα σημεία του ορίζοντα" , παρουσιάζω τον τρόπο που
δίδαξα τα παιδιά μου το Βορρά, Νότο, Ανατολή, Δύση χρησιμοποιώντας την
πολυαισθητηριακή μέθοδο.

Ο μικρότερος μου γιος, ο Θαλής, έμαθε τα σημεία του ορίζοντα πριν ακόμη πάει
σχολείο. Μπορεί να προσανατολιστεί σε ένα χώρο και μπορεί να διαβάσει τα
σημεία σε ένα χάρτη.  Αν ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να μάθει
τα σημεία του ορίζοντα σε μικρή ηλικία, σκεφτείτε πόσο εύκολα μπορούν να τα
μάθουν παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.
www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2008.
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Προσαρμοσμένη αναζήτηση