Καρτέλες- Ελληνικό Αλφάβητο- Κεφαλαία Γράμματα Αλφαβήτας.
Τυπώνω καρτέλες
"Α-Ω"- ένα χαρτί A4 έχει 24 καρτέλες.

"Α-Ω" -ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ-ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ Α-Ω.
Καρτέλες- Ελληνικό Αλφάβητο- Μικρά Γράμματα Αλφαβήτας.
Τυπώνω καρτέλες
"α-ω" - ένα χαρτί A4 έχει 24 καρτέλες.  GREEK ALPHABET CARDS-"α-ω"

Τυπώνω καρτέλες
"α-ω" -χρωματίζω τα σύμβολα αλφαβήτας από α-ω και ς τελικό.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.
SYMBOLA ELLHNIKOY ALFABHTOY. MIKRA GRAMMATA.
ΒΙΒΛΙΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΑ  
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΓΡΑΦΗ
(ΔΩΡΕΑΝ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΎΠΩΣΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ)

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΜΑΘΗΣΙAΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ /ΔΥΣΛΕΞΙΑ/ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ/ ΔΕΠΥ / ΑΥΤΙΣΜΟ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΠΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ /ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ/ ΥΛΙΚΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

TEACHING THE GREEK ALPHABET PRINTABLES,WORKSHEETS,MEMORY GAMES
GREEK ALPHABET PICTURES, FLASHCARDS,EXERCISES AND OTHER TEACHING MATERIAL
ΟΔΗΓΙΕΣ: ΠΑΙΧΝΙΔΙA ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ-GREEK ALPHABET GAMES

Τυπώνω και κόβω καρτέλες με το Ελληνικό Αλφάβητο, κεφαλαία γράμματα αλφαβήτας.
Τυπώνω και κόβω καρτέλες με το Ελληνικό Αλφάβητο, μικρά γράμματα αλφαβήτας.
Προσπαθώ να αντιστοιχίζω τις καρτέλες ελληνικά γράμματα Α-Ω με τις καρτέλες α-ω.
Π.χ. αντιστοιχίζω  Α με α, αντιστοιχίζω Β με β κλπ.

Τυπώνω και κόβω καρτέλες με το Ελληνικό Αλφάβητο,
κεφαλαία γράμματα αλφαβήτας.
Τυπώνω και κόβω καρτέλες με το
Ελληνικό Αλφάβητο, εικόνες αλφαβήτας.
Προσπαθώ να ταυτίσω/ αντιστοιχίσω τα κεφαλαία γράμματα αλφαβήτας με τις εικόνες αλφαβήτας.
Π.χ. ταυτίζω το Α με την εικόνα "άλογο".

Παίζω το πιο πάνω παιχνίδι με τα
μικρά γράμματα του αλφαβήτου.

Παίζω το πιο πάνω παιχνίδι και ταυτίζω
μικρά γράμματα, κεφαλαία γράμματα και εικόνες.

Παίζω όλα τα πιο πάνω παιχνίδια σαν παιχνίδι μνήμης. Δηλαδή πάλι ταυτίζω τις καρτέλες.
αλλά έχω τις καρτέλες γυρισμένες ανάποδα και γυρίζω μία μία.

Παιχνίδι για την τάξη. Δίνω σε κάθε παιδί μια καρτέλα με ένα γράμμα (κεφαλαίο ή μικρό)
Ζητώ από το κάθε παιδί να ζωγραφίσει κάτι, το  οποίο να αρχίζει με το γράμμα της καρτέλας του.
Εναλλακτικά, ζητώ από το παιδί να πει μια λέξη η οποία να αρχίζει με το γράμμα της καρτέλας του.

Χωρίζω τα παιδιά σε ζευγαράκια. Σε κάθε ζευγάρι δίνω μία καρτέλα με σύμφωνο και μία καρτέλα με
φωνήεντο. Το κάθε ζευγαράκι πρέπει να πει δυνατά τη συλλαβή που φτιάχνουν τα γράμματά τους.
Π.χ. ένα παιδί κρατά την καρτέλα "Κ" και το ζευγάρι του κρατά την καρτέλα "Α".
Πρέπει να πουν δυνατά τη συλλαβή "ΚΑ".
Μπορώ ακόμη να τους ζητήσω να γράψουν τη συλλαβή αυτή στον πίνακα με μικρά και κεφαλαία ελληνικά γράμματα.
Μετον ίδιο τρόπο παίζω παιχνίδια με λέξεις αντί συλλαβές. Χωρίζω σε ομάδες.© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α Β Γ Δ Ε Ζ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΜΕ ΚΑΡΤΕΛΕΣ.
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ. ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Η ΧΩΡΙΣ.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑ. ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ.
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ. Α-Ω, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ.
ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ. ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Η ΧΩΡΙΣ.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΜΠΟΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ.
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΕΛΕΣ.
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ - ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.
ΒΙΒΛΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Η ΧΩΡΙΣ.
ΒΙΒΛΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Η ΧΩΡΙΣ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ, ΧΡΩΜΑΤΑ, 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ , ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κ.Α.
ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΛΦΑΒΗΤΑ, Α-Ω ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΛΦΑΒΗΤΑ α-ω ΜΙΚΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ
ΕΙΚΟΝΕΣ Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ
ΕΙΚΟΝΕΣΤ,Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ
ΕΙΚΟΝΕΣ Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ
ΕΙΚΟΝΕΣ Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ
ΕΙΚΟΝΕΣ Α-Ω
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΤΟΜΠΟΛΑΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΚΑΡΤΕΛΕΣ
α-ω ΜΙΚΡΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΚΑΡΤΕΛΕΣ
Α-Ω-ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Α-Ω
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕΙΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ α-ω
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕΙΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Α-Ω. ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ.
ΙΔΕΕΣ: ΜΑΘAINΩ ΤΟ
ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ
ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΦΗΣ. ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ.
GREEK ALPHABET
EDUCATIONAL MATERIAL
FLASHCARDS
WORKSHEETS
IMAGES
PICTURES
GAMES
Βοήθημα για παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία.
Πολυαισθητηριακή Μέθοδος-Μέθοδος που κεντρίζει τη μνήμη.
Μέθοδος τόσο απλή που μπορούμε να διδάξουμε το ελληνικό αλφάβητο σε νήπια από μικρή ηλικία.
Πληροφορίες περνούν στη μακροπρόθεσμη μνήμη.

Εδώ, θα βρεις πληροφορίες για το βιβλίο "Η Πράσινη Πρίζα",γενικές πληροφορίες.
Εδώ, θα βρεις πληροφορίες και αποσπάσματα από το κεφάλαιο όπου διδάσκουμε το αλφάβητο.

Συγγραφέας του βιβλίου είναι η δημιουργός και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας "Η Πράσινη Πρίζα": Αθηνά
Κυριακίδου Χριστοφίδου  
Καρτέλες- Ελληνικό Αλφάβητο- Εικόνες Αλφαβήτας- Μία εικόνα για το κάθε γράμμα αλφαβήτου.
Καρτέλες χωρίς γράμματα- ένα χαρτί A4  έχει 6 εικόνες.
ΕΙΚΟΝΕΣ Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ     ΕΙΚΟΝΕΣ Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ     ΕΙΚΟΝΕΣ Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ     ΕΙΚΟΝΕΣ Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω
ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΦΗΣ-ΦΥΛΛΑ ΓΡΑΦΗΣ             ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΣ          ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΜΠΟΛΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Παίζουμε τόμπολα με τα γράμματα του Ελληνικού Αλφαβήτου. Διασκεδαστικό παιχνίδι για την τάξη ή το σπίτι.
Παιχνίδι το οποίο δίνει κίνητρο στα παιδιά να μάθουν.Τα παιδιά το λατρεύουν, ακόμη και τα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία.  
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΑΛΦΑΒΗΤΑ Α-Ω, ΑΛΦΑΒΗΤΑ α-ω
Ακολουθούμε το φιδάκι από αριστερά προς δεξιά και χρωματίζουμε το επόμενο γράμμα του αλφαβήτου Α,Β,Γ,Δ,
Ε,Ζ,Η,.....Ω      ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΑ
Α-Ω            ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΑ α-ω
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Α-Ω. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Μετροφυλλούμε
το βιβλίο "Η Πράσινη Πρίζα". Είμαστε στη σελίδα με το γράμμα "Α" και "α". Λέμε ποιο γράμμα
θα δούμε όταν γυρίσουμε ακόμη μία σελίδα. Γυρίζουμε σελίδα και βλέπουμε αν η απάντησή μας ήταν σωστή.  
Παιχνίδια για την τάξη ή το σπίτι.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Α-Ω
Τυπώνουμε και κόβουμε τις καρτέλες με τις εικόνες (μία καρτέλα για κάθε γράμμα του αλφαβήτου).
Τυπώνουμε και κόβουμε τις καρτέλες με τα γράμματα του αλφαβήτου.
Αντιστοιχίζουμε γράμματα με εικόνες ελληνικού αλφαβητου. Βάζουμε στη σειρά από Α μεχρι Ω.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕΙΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ Α-Ω          
ΟΝΟΜΑΤΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ    
Α-Η    Θ-Ξ     Ο-Φ      Χ-Ω

ΕΝΩΝΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ Α-Ω ΚΑΙ α-λ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΕΝΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙ
ΑΛΦΑΒΗΤΑ-ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ Α-Ω       GREEK ALPHABET PRINTABLE FLASHCARDS
ΚΑΘΕ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΑ      
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Αλφάβητο - Παιχνίδια και Ασκήσεις

Παραγγελίες για τις
δημιουργίες της                 
"Πράσινης Πρίζας" από το
βιβλιοχαρτοπωλείο
"Ανάγνωση και Γραφή",
Πειραιάς, Ελλάδα.
τηλ. 210 420 1513