ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ & ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΛΦΑΒΗΤΟ- Καρτέλες αλφαβήτου με εικόνες ή χωρίς εικόνες-Παιχνίδια
αλφαβήτου για την τάξη ή το σπίτι π.χ. Παιχνίδι τόμπολας με γράμματα του
Ελληνικού Αλφαβήτου. Παιχνίδια και ασκήσεις ταύτισης κεφαλαίων και μικρών
γραμμάτων ή γραμμάτων αλφαβήτου με εικόνες. Online παιχνίδια και ασκήσεις
για το αλφάβητο. Φύλλα εργασίας και ασκήσεις αλφαβήτου.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι δωρεάν και προς εκτύπωση. Γλωσσικες
ασκήσεις και άλλο υλικό.
ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΑ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εκπαιδευτικό υλικό Ελληνικής γλώσσας προς εκτύπωση. Ασκήσεις για πρώτη
τάξη δημοτικού. Υλικό, ασκήσεις,εργασίες, φυλλάδια, φύλλα εργασίας και
παιχνίδια για την πρώτη ανάγνωση παιδιών. Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά με
δυσλεξία/ελλειματική προσοχή/ διάσπαση προσοχής/ μαθησιακές δυσκολίες.
Υλικό για το δάσκαλο, το γονιό, το μαθητή.

Όλο το εκπαιδε⛭τικό υλικό είναι δωρεάν και προς εκτύπωση.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Δ&919;ΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
Counter
ΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Υλικό από το βιβλίο Γλώσσας Δευτέρας τάξης δημοτικού.
Τετράδιο Εργασιών.

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ασκήσεις τονισμού, ασκήσεις ορθογραφίας, καταλήξεις, δίψηφα σύμφωνα,
δίψηφα φωνήεντα, μήνες του χρόνου, ασκήσεις με αλφαβητική σειρά, διαλυτικά,
απόστροφος, σημεία στίξης κ.α.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ  
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ιδέες, οδηγίες  και διδακτικό υλικό αλφαβήτας, γλωσσικές ασκήσεις.
Φτιάχνουμε καρτέλες αλφαβήτας με ή χωρίς εικόνες.
Μαθαίνουμε το αλβάβητο, ασκήσεις με γράμματα αλφαβήτου.  
Μαθαίνουμε τα μικρά και τα κεφαλαία γράμματα αλφαβήτας.
Μαθαίνουμε να αντιστοιχίζουμε τα μικρά και τα κεφαλαία γράμματα.
Παιχνίδι τόμπολας με γράμματα του Ελληνικού Αλφαβήτου.
Παιδικά παιχνίδια για νήπια / παιδιά δημοτικού/ παιχνίδια αλφαβήτας.
Παιχνίδια Α δημοτικού και προδημοτικής.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ/ ΣΠΙΤΙ/ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ/ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε΄ΚΑΙ Στ΄ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ σε pdf

Το βιβλίο γραμματικής δημοτικού σε ηλεκτρονική μορφή, σε pdf files.
Φθόγγοι, διπλά γράμματα, δίψηφα σύμφωνα, δίψηφα φωνήεντα, συλλαβές,
λέξεις, συλλαβισμός, συνδυασμοί "αυ", "ευ", απαλοιφή συμφώνου, τόνος,
ορθογραφικά σημεία, διαλυτικά, απόστροφος, υποδιαστολή, σημεία στίξης, γένος,
αριθμός, πτώση, είδη ουσιαστικών, κλίση ουσιαστικών, επίθετα, κλίση
επιθέτων, αντωνυμίες (προσωπικές αντωνυμίες, κτητικές αντωνυμίες....),
ρήματα, χρόνοι ρημάτων, κλίση ρημάτων, Α' και Β' συσυγία, μετοχές,
επιρρήματα, προθέσεις, μόρια, επιφωνήματα, παραγωγική μορφολογία,
συνώνυμα, αντώνυμα, ομώνυμα, παρώνυμα κ.α

ΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟ,ΦΥΛΛΑΔΙΑ,ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

γραμματικής. Κλίση ρημάτων (Α' συζυγίας, ενεργητική και παθητική φωνή)
(ενεστώτας, παρατατικός, αόριστος, στιγμιαίος μέλλοντας, εξακολουθητικός
μέλλοντας) (ρήματα σε -ίζω).
Κλίση Επιθέτων, κλίση επιθέτου ο πολύς, η πολλή, το πολύ.
Κλίση Ουσιαστικών, ενικό αριθμό και πληθυντικό αριθμό (ανισοσύλλαβα).
Μαθαίνω τα αντίθετα.
Μαθαίνω για τα επιρρήματα.
Μαθαίνω για τις μετοχές.
Ασκήσεις ορθογραφίας, δίψηφα σύμφωνα, δίψηφα φωνήεντα.

ΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Εκπαιδευτικό υλικό για μικρές τάξεις δημοτικού. Υλικό χρήσιμο και για παιδιά
με μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία.
Μαθαίνω να ξεχωρίζω το "φ" και "θ".
Συμπληρώνω και μαθαίνω συλλαβές.
Ασκήσεις με "τσ","τζ","μπ","ντ","γγ", "γκ", "πρ", "σμ", "σβ", "σγ"
Σταυρόλεξα με δίψηφα σύμφωνα.
Κρυπτόλεξα με ρήματα σε -ίζω, -αίνω, -ώνω, -εύω.
Ασκήσεις τονισμού π.χ. "που" και "πού".
Παιχνίδια αντιστοίχισης λέξης και εικόνας.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ -ΗΣΑ ΚΑΙ -ΙΣΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ -ΙΑ, -ΕΙΑ, -ΤΡΙΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ -ΗΣ, -Η, -Ι
ΑΡΣΕΝΙΚΑ, ΘΥΛΗΚΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ "ΤΗΣ" ΚΑΙ "ΤΙΣ"
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ-"που, πού", "πως, πώς"
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΗΜΑΤΑ -ΙΖΩ, -ΩΝΩ, -ΕΥΩ
ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΜΑΙ"
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΡΗΝ ΚΛΙΣΗ "ΕΙΜΑΙ"
ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ/ ΔΥΣΛΕΞΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ.ΣΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ.ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ.
ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ. ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. ΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ, ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ. ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΚΑΙ ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ,
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ.
ΚΥΠΡΟΣ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  • ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
  • ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
  • ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  • ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΕ ΘΕΜΑ 1974
  • ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
  • ΣΤΙΧΟΙ: ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ,ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  • ΧΕΛΩΝΕΣ ΚΑΡΕΤΤΑ ΚΑΡΕΤΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  • ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ,
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ONLINE, ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΚΑΡΤΕΛΕΣ

ENGLISH ALPHABET-LEARNING THE ENGLISH ALPHABET WITH
ONLINE GAMES, MATCHING GAMES, FLASH CARDS, WORKSHEETS

EDUCATIONAL MATERIAL FOR PRESCHOOL CHILDREN
FREE PRINTING
ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ    ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ-φτιαγμένα για παιδιά δημοτικού. Για πρώτη  και δευτέρα τάξη δημοτικού, αλλά
και για παιδιά σε μεγαλύτερες τάξεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σταυρόλεξα σαν
κίνητρο για να γράψουν τα παιδιά αλλά και σαν κίνητρο για να διαβάσουν. Π.χ. πολύ πιο
εύκολα μπορώ να πείσω το γιο μου να διαβάσει τις οδηγίες του σταυρόλεξου παρά να τον
πείσω να διαβάσει την ανάγνωσή του από το βιβλίο.

Μπορούμε να παίξουμε σταυρόλεξα στον πίνακα. Μπορούμε να πούμε στα παιδιά να φτιάξουν
το σχήμα του σταυρόλεξου στον πίνακα και μετά να σκιάσουν τα τετραγωνάκια που πρέπει
και να βάλουν τους αριθμούς στα σωστά κουτάκια.
Υλικό χρήσιμο για μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία.
ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τα κρυπτόλεξα είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούν το παιδί να μάθει
ορθογραφία. Ο γονιός/ δάσκαλος μπορεί να  χρησιμοποιήσει τα κρυπτόλεξα σαν βοήθημα για
ορθογραφία αλλά και για την πρώτη ανάγνωση παιδιών πρώτης τάξης δημοτικού. Θα βρείτε
κρυπτόλεξα ειδικά φτιαγμένα
για την ορθογραφία ρημάτων σε -ομαι, -ίζω, ώνω, -αίνω, -εύω.
Ορθογραφία με λέξεις με  δίψηφα σύμφωνα.

Ακόμη, θα βρείτε κρυπτόλεξα με λέξεις από "για...". Τα παιδιά κάποτε μπερδεύονται και
γράφουν π.χ."γαγά" αντί "γιαγιά". Τα κρυπτόλεξα μπορεί να βοηθήσουν το παιδί να μάθει.
Υλικό χρήσιμο και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία.
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ
Π.Χ. ΚΑΝΩ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ "ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ" "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ"
"ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ"  "ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ"
"ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ"
ΒΙΒΛΙΟ "Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ"

ΑΛΦΑΒΗΤΟ,ΧΡΩΜΑΤΑ,12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ,
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ,ΧΑΡΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ
Η ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ
"ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ" - ΖΗΝΩΝ ΖΟΡΖΟΒΙΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 23 & ΘΗΒΩΝ 18542 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ. & FAX: 210 9225017  
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ-ΠΕΡΓΟΛΕΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ SKIATSU CYPRUS
candk@cytanet.com.cy  ΤΗΛ 77 77 24 04 ΚΥΠΡΟΣ
Έχετε υλικό το οποίο θα θέλατε
να μοιραστείτε με τους
επισκέπτες της ιστοσελίδας;
Ζωγραφιές,κατασκευές, ασκήσεις.
Επικοινωνήστε
athina@prasinipriza.com
Εκπαιδευτικά μαθήματα
σε παιδιά,
συμβουλές σε γονείς
από Αθηνά Χριστοφίδου
της  Πράσινης Πρίζας
τηλ 99-605984
athina@prasinipriza.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΗΠO
ΚΑΙ ΘΕΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Η ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

GOVERNOR'S BEACH
ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
+357-99-605984

3 BEDROOM APARTMENT
FOR RENTING
GOVERNOR'S BEACH
LIMASSOL, CYPRUS
+357-99-605984
ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Η ΧΩΡΙΣ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΧΡΩΜΑΤΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Κ.Α.
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ SKIATSU
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ
ΚΗΠΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

CHRISTOFIDES & KYRIAKIDES
ΤΗΛ:77 77 24 04 ΚΥΠΡΟΣ
candk@cytanet.com.cy
Sponsored by:
ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ
Η Πράσινη Πρίζα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟ.
TRAILERS IN CYPRUS. NEW AND USED TRAILERS FOR SALE OR RENT.
TRAILER EXPERTS
NEW AND USED TRAILERS
RENT A TRAILER
30 / DAY
ΤΗΛ. 77 77 24 04 ΚΥΠΡΟΣ
candk@cytanet.com.cy
TRAILER SOURCE
"Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ" ΕΧΕΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
(αρ.62 στον κατάλογο)

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
www.moec.gov.cy
ΒΙΒΛΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ
ΒΙΒΛΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΡΗΜΑΤΑ
ΧΡΟΝΟΙ
ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Κ.Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΘΟΓΓΟΙ, ΦΩΝΗΜΑΤΑ, ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ, ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΡΘΡΑ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ, ΡΗΜΑΤΑ, ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ, ΦΩΝΕΣ,
ΑΡΙΘΜΟΣ, ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ,  ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ