ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε΄ΚΑΙ Στ΄ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ σε pdf

Το βιβλίο  ελληνικής γραμματικής δημοτικού σε ηλεκτρονική μορφή, σε pdf
files.
DOWNLOAD THE FILES.
Φθόγγοι, διπλά γράμματα, δίψηφα σύμφωνα, δίψηφα φωνήεντα, συλλαβές,
λέξεις, συλλαβισμός, συνδυασμοί "αυ", "ευ", απαλοιφή συμφώνου, τόνος,
ορθογραφικά σημεία, διαλυτικά, απόστροφος, υποδιαστολή, σημεία στίξης, γένος,
αριθμός, πτώση, είδη ουσιαστικών, κλίση ουσιαστικών, επίθετα, κλίση
επιθέτων, αντωνυμίες (προσωπικές αντωνυμίες, κτητικές αντωνυμίες....),
ρήματα, χρόνοι ρημάτων, κλίση ρημάτων, Α' και Β' συσυγία, μετοχές,
επιρρήματα, προθέσεις, μόρια, επιφωνήματα, παραγωγική μορφολογία,
συνώνυμα, αντώνυμα, ομώνυμα, παρώνυμα κ.α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΟ,ΦΥΛΛΑΔΙΑ,ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Ασκήσεις ελληνικής γραμματικής,φυλλάδια, φύλλα εργασίας,επαναληπτικές
εργασίες γραμματικής. Κλίση ρημάτων (Α' συζυγίας, ενεργητική και παθητική
φωνή)(ενεστώτας, παρατατικός, αόριστος, στιγμιαίος μέλλοντας,
εξακολουθητικός μέλλοντας) (ρήματα σε -ίζω).
Κλίση Επιθέτων, κλίση επιθέτου ο πολύς, η πολλή, το πολύ.
Κλίση Ουσιαστικών, ενικό αριθμό και πληθυντικό αριθμό (ανισοσύλλαβα).
Μαθαίνω τα αντίθετα.
Μαθαίνω για τα επιρρήματα.
Μαθαίνω για τις μετοχές.
Ασκήσεις ελληνικής ορθογραφίας, δίψηφα σύμφωνα, δίψηφα φωνήεντα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εκπαιδευτικό υλικό για μικρές τάξεις δημοτικού. Υλικό χρήσιμο και για παιδιά
με μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία.
Μαθαίνω να ξεχωρίζω το "φ" και "θ".
Συμπληρώνω και μαθαίνω συλλαβές.
Ασκήσεις με "τσ","τζ","μπ","ντ","γγ", "γκ", "πρ", "σμ", "σβ", "σγ"
Σταυρόλεξα με δίψηφα σύμφωνα.
Κρυπτόλεξα με ρήματα σε -ίζω, -αίνω, -ώνω, -εύω.
Ασκήσεις τονισμού π.χ. "που" και "πού".
Παιχνίδια αντιστοίχισης λέξης και εικόνας.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΡΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΦΥΛΛΑΔΙΑ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ,
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΡΗΜΑ ΕΙΜΑΙ,ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΙ
ΡΗΜΑ ΕΧΩ, ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ
ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ -ΩΝΩ,-ΙΖΩ,-ΕΥΩ,-ΑΙΝΩ,-ΟΜΑΙ
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Π.Χ. ΚΑΝΩ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ" , "ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ"
"ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ", "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ"
"ΠΑΖΛ"    "ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ"     "ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ"
"ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ"   "ΑΡΙΘΜΟΙ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ"   Κ.Α.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΛΦΑΒΗΤΟ- Καρτέλες αλφαβήτου με εικόνες ή χωρίς εικόνες-Παιχνίδια του
Ελληνικού Αλφαβήτου. Παιχνίδια και ασκήσεις ταύτισης κεφαλαίων παιχνίδια
και ασκήσεις για το αλφάβητο. Φύλλα εργασίας και ασκήσεις αλφαβήτου.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι δωρεάν και προς εκτύπωση. Γλωσσικες
ασκήσεις και άλλο υλικό.
ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΑ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Εκπαιδευτικό υλικό Ελληνικής γλώσσας προς εκτύπωση. Ασκήσεις για πρώτη
τάξη δημοτικού. Υλικό, ασκήσεις,εργασίες, φυλλάδια, φύλλα εργασίας και
παιχνίδια για την πρώτη ανάγνωση παιδιών. Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά με
δυσλεξία/ελλειματική προσοχή/ διάσπαση προσοχής/ μαθησιακές δυσκολίες.
Υλικό για το δάσκαλο, το γονιό, το μαθητή.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι δωρεάν και προς εκτύπωση.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Υλικό από το βιβλίο Γλώσσας Δευτέρας τάξης δημοτικού.
Τετράδιο Εργασιών.
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ασκήσεις τονισμού, ασκήσεις ορθογραφίας, καταλήξεις, δίψηφα σύμφωνα,
δίψηφα φωνήεντα, μήνες του χρόνου, ασκήσεις με αλφαβητική σειρά, διαλυτικά,
απόστροφος, σημεία στίξης κ.α.
ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ -ΗΣΑ ΚΑΙ -ΙΣΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ -ΙΑ, -ΕΙΑ, -ΤΡΙΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ -ΗΣ, -Η, -Ι
ΑΡΣΕΝΙΚΑ, ΘΥΛΗΚΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ "ΤΗΣ" ΚΑΙ "ΤΙΣ"
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ-"που, πού", "πως, πώς"
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΗΜΑΤΑ -ΙΖΩ, -ΩΝΩ, -ΕΥΩ
ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΜΑΙ"
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΡΗΝ ΚΛΙΣΗ "ΕΙΜΑΙ"
ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ/ ΔΥΣΛΕΞΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ.
ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ. ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. ΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ, ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ. ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΚΑΙ ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ,
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΡΗΜΑΤΑ
ΧΡΟΝΟΙ
ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Κ.Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΘΟΓΓΟΙ, ΦΩΝΗΜΑΤΑ, ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ, ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΡΘΡΑ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ, ΡΗΜΑΤΑ, ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ, ΦΩΝΕΣ,
ΑΡΙΘΜΟΣ, ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ,  ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ"
ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ
στην αγγλική γλώσσα
από τη δημιουργό της
"Πράσινης Πρίζας"

blue-blocks-education.com
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ"
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ"

ΕΓΓΡΑΦΗ

Κάντε εγγραφή στην
Πράσινη Πρίζα.
Θα ενημερώνεστε
για τα νέα μας.
Καμία Χρέωση.
Πράσινη Πρίζα Εκπαιδευτικό Υλικό
Γραμματική Δημοτικού
Βιβλία και Παιχνίδια από την Πράσινη Πρίζα
Πράσινη Πρίζα Εκπαιδευτικό Υλικό

Σημεία πώλησης:
Βιβλιοπωλεία απ΄όπου
μπορείτε να προμηθευτείτε τα
βιβλία και παιχνίδια.

Αγορά μέσω Pay Pal:
Μπορείτε να κάνετε τις αγορές
σας πληρώνοντας με pay pal.
Ta βιβλία / παιχνίδια θα
σταλούν ταχυδρομικώς.