ΒΙΒΛΙΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
pi-schools.sch.gr

Εδώ, πιο κάτω, θα βρείτε το βιβλίο γραμματικής σε ηλεκτρονική μορφή.ΣΕΛ. 1-13  pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ 27-40 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΘΟΓΓΟΙ (ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ)
ΔΙΠΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (π.χ. διπλά γράμματα είναι: "Ξ", "Ψ")
ΔΙΨΗΦΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ (π.χ. δίψηφα φωνήεντα είναι: "ΟΥ", "ΑΙ")
ΔΙΨΗΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ  (π.χ.δίψηφα σύμφωνα είναι: "ΜΠ", "ΝΤ")
ΣΥΛΛΑΒΕΣ
ΛΕΞΕΙΣ

ΣΕΛ. 41-55 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΗ (ελληνικά γράμματα και φθόγγοι)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ "ΑΥ" "ΕΥ"
ΟΜΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ (π.χ. όμοια σύμφωνα είναι "ββ", Σάββατο)
ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ (π.χ δίφθογγοι είναι: "αη", "αϊ", "αου")
ΛΕΞΕΙΣ,ΣΥΛΛΑΒΕΣ,ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ
(λήγουσα, παραλήγουσα, προπαραλήγουσα)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΩΝΗΕΝΤΟΣ
ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
(π.χ.πως & πώς, μου & μού, ο δάσκαλός μας))
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ- ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ- ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ
(διαλυτικά-κοροϊδεύω,απόστροφος-τ΄άλογο, υποδιαστολή-23,54)
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ
(τελεία, διπλή τελεία, άνω τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό, παρένθεση,
ενωτικό, παύλα, διπλή παύλα, εισαγωγικά, αποσιωπητικά)
ΤΕΛΙΚΟ -ν (ποιες λέξεις διατηρούν το τελικό -ν)

ΣΕΛ 56-65 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
θΕΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΛΕΞΕΩΝ
ΓΕΝΟΣ (αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα)
ΑΡΙΘΜΟΣ(ενικός, πληθυντικός)
ΠΤΩΣΗ (ονομαστική, γενική, αιτιατική, κλιτική)
ΑΡΘΡΑ (αόριστα και οριστικά)
ΕΙΔΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝΣΕΛ.66-75 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (και κλίση ουσιαστικών)

ΣΕΛ. 76-85 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (και κλίση ουσιαστικών)

ΣΕΛ.86-95 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (και κλίση ουσιαστικών)
ΕΠΙΘΕΤΑ (ομάδες επιθέτων, καταλήξεις)

ΣΕΛ.96-111 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ (και εξαιρέσεις)

ΣΕΛ.112-121 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ (π.χ.αντωνυμίες είναι: εγώ,ποιος, αυτός, όποιος, του)
προσωπικές αντωνυμίες,κτητικές, αυτοπαθείς,οριστικές, δεικτικές,
αναφορικές, ερωτηματικές και αόριστες αντωνυμίες

ΣΕΛ.122-131 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (π.χ.ένα, τριάντα, μισό, δεύτερη, μιάμιση, τριπλός, διπλάσιος,
δωδεκαριά, τριάδα )
κατηγορίες αριθμητικών (απόλυτα, τακτικά, πολλαπλασιστικά,αναλογικά,
περιληπτικά, )
ΡΗΜΑΤΑ (πρόσωπο και αριθμός)


ΣΕΛ.132-141 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ (ενεργητική φωνή, παθητική φωνή)

ΣΕΛ.142-151 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΙ
ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (Α συζυγία,π.χ.έχω και Β συζυγία, π.χ.αγαπώ)
(ρήματα της Α συζυγίας σε -ω, το -ω δεν τονίζεται)
(ρήματα της Β συζυγίας σε -ώ, τονίζεται η λήγουσα)
Κλίση του ρήματος στην ενεργητική και παθητική φωνή
(ενεστώτας, παρατατικός, αόριστος, συνοπτικός μέλλοντας, εξακολουθητικός
μέλλοντας, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, συντελεσμένος μέλλοντας)

ΣΕΛ.152-161 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια)(ανώμαλα ρήματα π.χ. ρήμα "είμαι")
ΜΕΤΟΧΕΣ (π.χ. μετοχές είναι: διαβάζοντας, κουνώντας)

ΣΕΛ.162-171 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ (π.χ. επιρρήματα είναι: χτες, κάπου, εύκολα, πόσο)
(κατηγορίες επιρρημάτων: τοπικά, χρονικά, τροπικά, ποσοτικά
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (π.χ. προθέσεις είναι: αντί, από, για, δίχως κ.α.)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (π.χ. σύνδεσμοι είναι: και, γιατί, ούτε, μήπως, ώστε κ.α)
ΜΟΡΙΑ (π.χ. μόρια είναι: θα, να, δεν...)

ΣΕΛ.172-181 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ (π.χ.επιφωνήματα είναι: αχ, μακάρι, μπα κ.α.)
ΠΩΣ ΣΥΝΘΕΤΩ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
μέροι του λόγου
υποκείμενο, αντικείμενο, ρήμα, άρθρο, επίθετο, ουσιαστικό κ.α.

ΣΕΛ.182-191 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΡΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
απλή πρόταση, επαυξημένη πρόταση
κύριες και εξαρτημένες προτάσεις
υποκείμενο, ρήμα, κατηγορούμενο


ΣΕΛ.192-201 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ/ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΕΛ.202-211 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ
παράγωγα ρήματα
παράγωγα ουσιαστικά
παράγωγα επίθετα
παράγωγα επιρρήματα
ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (π.χ. Ο.Ε.Δ.Β, Ε.Ρ.Τ.,κτλ.,σελ.)
ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΩΝΥΜΑ, ΑΝΤΩΝΥΜΑ
ΟΜΩΝΥΜΑ, ΠΑΡΩΝΥΜΑ

ΣΕΛ.212-220 pi-schools.sch.gr  ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ε & Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΙ-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝΡΗΜΑΤΩΝ
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
Π.Χ. ΚΑΝΩ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ "ΓΥΜΝΑΣΙΟ" , "ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ"
"ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ", "ΡΗΜΑΤΑ"  "ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ"
"ΠΑΖΛ"    "ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ"     "ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ"
"ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ"   "ΑΡΙΘΜΟΙ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ"   Κ.Α.
ΡΗΜΑΤΑ - ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α ΚΑΙ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΘΕΤΑ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΡΗΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ Κ.Α.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ, ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΘΟΓΓΟΙ, ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ, ΡΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Κ.Α.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ- Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΡΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ, ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ, Κ.Α.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ"

ΕΓΓΡΑΦΗ

Κάντε εγγραφή στην
Πράσινη Πρίζα.
Θα ενημερώνεστε
για τα νέα μας.
Καμία Χρέωση.
Πράσινη Πρίζα Εκπαιδευτικό Υλικό
Βιβλίο Γραμματικής για Παιδιά Δημοτικου
Βιβλία και Παιχνίδια από την Πράσινη Πρίζα
Πράσινη Πρίζα Εκπαιδευτικό Υλικό

Σημεία πώλησης:
Βιβλιοπωλεία απ΄όπου
μπορείτε να προμηθευτείτε τα
βιβλία και παιχνίδια.

Αγορά μέσω Pay Pal:
Μπορείτε να κάνετε τις αγορές
σας πληρώνοντας με pay pal.
Ta βιβλία / παιχνίδια θα
σταλούν ταχυδρομικώς.