ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εκπαιδευτικό υλικό μαθηματικών δευτέρας τάξης δημοτικού. Ημερολόγιο,
πίνακας πρόσθεσης, πίνακας προπαίδειας (πίνακας πολλαπλασιασμού),
πράξεις πρόσθεσης, πράξεις αφαίρεσης, πράξεις πολλαπλασισμού,
πράξεις διαίρεσης, ασκήσεις εξισώσεων. Παιχνίδι τόμπολας με ασκήσεις
μαθηματικών δημοτικού, καρτέλες, μοτίβο αριθμητικής.
Παιχνίδια,ασκήσεις,φυλλάδια,φύλλα εργασίας,επαναληπτικές ασκήσεις,
καρτέλες και άλλο υλικό προς εκτύπωση, δωρεάν.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Υλικό διδασκαλίας & δραστηριότητες μαθηματικών τρίτης δημοτικού.
Μαθηματικά τρίτης τάξης δημοτικού. Μαθηματικές εξισώσεις.
Παιχνίδια,ασκήσεις,φυλλάδια,φύλλα εργασίας,επαναληπτικές ασκήσεις,
Καρτέλες και άλλο υλικό προς εκτύπωση.
Υλικό για το καλοκαίρι, υλικό και παιχνίδια για τις διακοπές.
Δραστηριότητες για το σπίτι / σχολείο.
Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι προς δωρεάν εκτύπωση.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Εκπαιδευτικό υλικό, φυλλάδια,παιχνίδια και δραστηριότητες μαθηματικών
πρώτης τάξης δημοτικού.
Παιχνίδια,ασκήσεις,φυλλάδια,φύλλα εργασίας,επαναληπτικές ασκήσεις,
καρτέλες και άλλο υλικό προς εκτύπωση. Γεωμετρικά σχήματα, ενώνω τις
τελείες, καρτέλες με αριθμούς, σπιτάκια αριθμών, μαθηματικές εξισώσεις,
πράξεις και προβλήματα μαθηματικών πρώτης τάξης δημοτικού σχολείου.
Παιχνίδια τόμπολας (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιαμός). Όλο το υλικό είναι
προς εκτύπωση, δωρεάν.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ -ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΥΡΩ- ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Φωτογραφίες χαρτονομισμάτων και κερμάτων ευρώ. Κόβουμε τα χαρτονομίσματα
και κέρματα και μοιράζουμε στα παιδιά. Επίσης τυπώνουμε καρτέλες με
αντικείμενα, φαγώσιμα και υπηρεσίες. Μοιράζουμε κι αυτές τις καρτέλες στα
παιδιά. Τα παιδιά θα κάνουν συναλλαγές μεταξύ τους. Θα αγοράζουν και θα
πουλούν αντικείμενα και υπηρεσίες. Θα δίνουν ρέστα και θα ελέγχουν τα ρέστα
που τους έχουν δώσει τα άλλα παιδιά. Μαθηματικά Δημοτικού Εξισώσεις.
Δραστηριότητες για το σπίτι / σχολείο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ-ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΕΤΡΩ
Εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις μαθηματικών προδημοτικής και πρώτης τάξης
δημοτικού αλλά και νηπιαγωγείου και προσχολικής ηλικίας, προνήπια και νήπια.
Χρωματίζω ανάλογα με αριθμό.Ασκήσεις και καρτέλες με αριθμούς για νήπια.
1,2,3,4,5,6...10...20.
Παιχνίδια,ασκήσεις,φυλλάδια,φύλλα εργασίας,επαναληπτικές ασκήσεις,
καρτέλες και άλλο δωρεάν υλικό για νήπια προς εκτύπωση.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ    ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Εκπαιδευτικό υλικό μαθηματικών τετάρτης δημοτικού.
Παιχνίδια, ασκήσεις, φυλλάδια, φύλλα εργασίας,επαναληπτικές ασκήσεις,
καρτέλες και άλλο υλικό προς εκτύπωση.Δωρεάν υλικό.
Κλάσματα, δεκαδικοί, ποσοστά, αξία θέσης ψηφίου, μονάδες, δεκάδες,
εκατοντάδες, ασκήσεις με εμβαδόν και περίμετρο, ανάπτυγμα κύβου, παιχνίδι
προπαίδειας, αριθμητική με τριψήφιους αριθμούς, γεωμετρικά σχήματα, μαθαίνω
για τα τρίγωνα και είδη τριγώνων.
Δοκίμια μαθηματικών.
Counter
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Σχολικά βοηθήματα και επαναληπτικές εργασίες για μαθηματικά πέμπτης
δημοτικού.
Πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης. Στρογγυλοποίηση
αριθμών. Ε.Κ.Π.,Μ.Κ.Δ., προβλήματα, ακέραιοι, κλάσματα, ποσοστά,
δεκαδικοί, ανισότητες, αντιστοιχίσεις, μήκος, γωνίες. Δοκίμια Μαθηματικής
Ολυμπιάδας και απαντήσεις δοκιμίων.Εκπαιδευτικό υλικό δημοτικού.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δωρεάν ασκήσεις μαθηματικών έκτης τάξης δημοτικού.
Προβλήματα μαθηματικών, αναλογίες, μεικτοί αριθμοί, στρογγυλοποίηση,
δυνάμεις, σπαζοκεφαλίες (μοτίβα), δοκίμια Μαθηματικής Ολυμπιάδας και
απαντήσεις δοκιμίων Μαθηματικής Ολυμπιάδας Στ Δημοτικού κ.α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΚΛΑΣΜΑΤΑ, ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ, ΠΟΣΟΣΤΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
Επεξήγηση ορισμών (αριθμητής, παρονομαστής, ομώνυμα και ετερώνυμα
κλάσματα), πρόσθεση κλασμάτων με κοινό παρονομαστή, απλοποίηση
κλασμάτων, παιχνίδια κλασμάτων (ισότητες και ανισότητες με καρτέλες),
μετατροπή (από ποστοστά σε κλάσματα, από κλάσματα σε δεκαδικούς, στους
δεκαδικούς.Ασκήσεις εξισώσεων. Υλικό δημοτικού.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ONLINE   
ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΦΥΛΛΑΔΙΑ-Κ.Α
Παιχνίδια και ασκήσεις μαθηματικών online.
Online μαθηματικά για Α΄,Β΄,Γ΄, Δ΄,Ε΄, ΣΤ΄ δημοτικού.
ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ,ΠΡΟΣΘΕΣΗ,ΑΦΑΙΡΕΣΗ,ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ,ΔΙΑΙΡΕΣΗ,
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ,ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ,ΠΑΙΖΩ ΜΕ
ΕΥΡΩ,ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ,ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ,ΚΙ ΑΛΛΑ ONLINE ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ /ΔΙΑΚΟΠΕΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ONLINE     ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ONLINE     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ONLINE
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ,Ε,ΣΤ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ONLINE  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α Β Γ Δ Ε Στ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ασκήσεις, παιχνίδια, φυλλάδια,φύλλα εργασίας & επαναληπτικές ασκήσεις
φωτογραφίες και παιχνίδια με ευρώ για νήπια
εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά με ή χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία/ ελλειματική προσοχή/ ΔΕΠΥ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΧΑΡΤΙ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΟΝΑΔΕΣ,ΔΕΚΑΔΕΣ,ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ - ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ONLINE
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ
"ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ", "ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ" , "Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ"
"ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ" "ΑΡΙΘΜΟΙ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ"
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 9 - ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΜΕ 9 - ΒΙΝΤΕΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΟΜΒΟΥ - ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ
ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ - ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΜΒΑΔΟΝ
ΤΥΠΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ = ΒΑΣΗ Χ ΥΨΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΑΒΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΜΒΑΔΟΥ
ΕΙΔΗ ΓΩΝΙΩΝ: ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΩΝΙΩΝ
ΟΞΕΙΑ ΓΩΝΙΑ, ΑΜΒΛΕΙΑ ΓΩΝΙΑ, ΟΡΘΗ ΓΩΝΙΑ, ΕΥΘΕΙΑ & ΠΛΗΡΗΣ ΓΩΝΙΑ
ΚΥΡΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΡΤΗ ΓΩΝΙΑ       ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ - ΖΕΥΓΗ ΓΩΝΙΩΝ       ΕΙΚΟΝΕΣ
ΓΩΝΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙ ΤΑ ΑΥΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΞ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ - ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΕΣ / ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ - ΒΙΝΤΕΟ - ΜΑΘΑΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΝ ΤΥΠΟ - ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΟΝ ΤΥΠΟ - ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΓΝΩΡΙΖΟ 2 ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΗΝ ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓ.
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΜΚΔ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Η ΧΩΡΙΣ
Ε.Κ.Π. - ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ
ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Η ΧΩΡΙΣ    -   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά Δημοτικού - Ασκήσεις και Παιχνίδια με την Πράσινη Πρίζα
Πράσινη Πρίζα Εκπαιδευτικό Υλικό

Σημεία πώλησης:
Βιβλιοπωλεία απ΄όπου
μπορείτε να προμηθευτείτε τα
βιβλία και παιχνίδια.

Αγορά μέσω Pay Pal:
Μπορείτε να κάνετε τις αγορές
σας πληρώνοντας με pay pal.
Ta βιβλία / παιχνίδια θα
σταλούν ταχυδρομικώς.  

ΕΓΓΡΑΦΗ

Κάντε εγγραφή στην
Πράσινη Πρίζα.
Θα ενημερώνεστε
για τα νέα μας.
Καμία Χρέωση.
Πράσινη Πρίζα Εκπαιδευτικό Υλικό

Παραγγελίες για τις
δημιουργίες της                 
"Πράσινης Πρίζας" από το
βιβλιοχαρτοπωλείο
"Ανάγνωση και Γραφή",
Πειραιάς, Ελλάδα.
τηλ. 210 420 1513
Πράσινη Πρίζα Εκπαιδευτικό Υλικό

Μαθήματα σε μαθητές / φοιτητές
και συναντήσεις με γονείς
με την "Πράσινη Πρίζα"

στο χώρο μας ή
εξ'αποστάσεως (e-learning)

Πληροφορίες:
athina@prasinipriza.com
Τηλ: +357-99-605984
Αθηνά Κυριακίδου-Χριστοφίδου
Πράσινη Πρίζα Εκπαιδευτικό Υλικό

Μαθήματα σε μαθητές / φοιτητές
και συναντήσεις με γονείς
με την "Πράσινη Πρίζα"

στο χώρο μας ή
εξ'αποστάσεως (e-learning)

Πληροφορίες:
athina@prasinipriza.com
Τηλ: +357-99-605984
Αθηνά Κυριακίδου-Χριστοφίδου