Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται κατά την πρόσβαση σας και χρήση από εσάς της
  ιστοσελίδας «Πράσινη Πρίζα» (www.prasinipriza.com) (η Ιστοσελίδα) και των
  υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτής. Προτού χρησιμοποιήσετε
  την Ιστοσελίδα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς. Με τη χρήση της
  Ιστοσελίδας δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι αποδέχεστε τους όρους
  αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς τότε οφείλετε να μην
  χρησιμοποιείτε πλέον την Ιστοσελίδα.

  Η Ιστοσελίδα διατίθεται σε νομικές οντότητες και άτομα ενήλικα που μπορούν να
  συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε
  περίπτωση ανηλίκων, η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με τη συγκατάθεση των
  κηδεμόνων του χρήστη.  Η Ιστοσελίδα ανήκει και τυγχάνει διαχείρισης από την Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου.
  Το καθένα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την
  Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της, περιλαμβανομένου του λεκτικού, των
  σχεδιασμένων γραφικών, εικονιδίων και άλλων στοιχείων που εμφανίζονται στην
  ιστοσελίδα, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του διαχειριστή ή/και ιδιοκτήτη της
  Ιστοσελίδας, των σχετιζομένων με αυτόν εταιρειών, ή τρίτων οι οποίοι αναφέρονται
  ρητά εντός της Ιστοσελίδας ανάλογα με την περίπτωση, που έχουν παραχωρήσει στον
  διαχειριστή ή/και ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας το δικαίωμα και την άδεια χρήσης τους,
  και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να γίνει παρέμβαση σε αυτά με
  οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση των ιδιοκτητών τους. Το
  περιεχόμενο προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας που
  εφαρμόζεται στην Κύπρο. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η
  τροποποίηση, η εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η χρησιμοποίηση για τη δημιουργία
  παραγώγων εργασιών, η φόρτωση, η μετάδοση, αναδημοσίευση, μετάφραση σε
  οποιαδήποτε γλώσσα, αναμετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσον,
  πώληση ή η διανομή των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας με
  οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του διαχειριστή ή/και
  ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας ή του αντίστοιχου τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο.  Η Ιστοσελίδα έχει σκοπό να προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά με ή χωρίς
  μαθησιακές δυσκολίες, σε όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Τα θέματα δεν
  εξαντλούνται πλήρως. Οι πληροφορίες παρέχονται στους χρήστες δωρεάν για αυστηρά
  εκπαιδευτική ή/ και προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση των πληροφοριών για
  εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση του υλικού που διατίθεται στην
  Ιστοσελίδα χωρίς να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στη διεύθυνση της Ιστοσελίδας
  www.prasinipriza.com.  Ο διαχειριστής ή/και ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας δικαιούται να αναθεωρεί και να
  ενημερώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή.  Η από μέρους σας
  συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε
  αλλαγής σε αυτούς τους Όρους Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
  Κάθε στοιχείο και γενικά ολόκληρο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να
  τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς
  προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση του διαχειριστή ή/και ιδιοκτήτη της
  Ιστοσελίδας.  Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων
  (Συνδεδεμένες Τοποθεσίες ή Links) για διευκόλυνση του χρήστη. Οι Συνδεδεμένες
  Τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας. Ο διαχειριστής ή/και ιδιοκτήτης της
  Ιστοσελίδας καταβάλλει προσπάθεια να παρέχει  Links τα οποία είναι τα πλέον
  χρήσιμα σε σχέση με τους σκοπούς της Ιστοσελίδας εντούτοις δεν φέρει ευθύνη για το
  περιεχόμενο τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους θα
  πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες οι οποίες και φέρουν
  τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Επιπλέον, η χρήση των
  Συνδεδεμένων Τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις
  που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου
  της Συνδεδεμένης Τοποθεσίας.  Συμφωνείτε ότι ο διαχειριστής ή/και ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας, κατά την απόλυτη
  κρίση του, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, των
  υπηρεσιών, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών από εσάς οποιαδήποτε στιγμή
  και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η
  χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους.  Με την εν λόγω αναστολή ή τον
  τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της
  ιστοσελίδας και των υπηρεσιών. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι ο διαχειριστής ή/και
  ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας δεν ευθύνεται έναντι σας ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για
  οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα, τις
  πληροφορίες ή/και τις υπηρεσίες.  Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της
  Ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής ή/και ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας δεν ευθύνεται έναντι
  των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την διακοπή πρόσβασης στην
  Ιστοσελίδα για τεχνικούς λόγους ή από προβλήματα και δυσχέρειες, που μπορεί να
  επηρεάσουν ή να εμποδίσουν ή αναστείλουν την λειτουργία της.  Ο διαχειριστής ή/και ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
  για την εγκυρότητα των πληροφοριών. Ωστόσο, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχών
  λάθη ή παραλείψεις και δεν παρέχει υποσχέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που
  λαμβάνονται από τη χρήση της Ιστοσελίδας, των πληροφοριών, των υπηρεσιών και
  γενικά του περιεχομένου. Η χρήση αυτών γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Ο διαχειριστής
  ή/και ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας αποποιείται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από
  το νόμο κάθε εγγύηση μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων και καταλληλότητας για
  συγκεκριμένο σκοπό. Ο διαχειριστής ή/και ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας δεν παρέχει
  εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα, την ασφάλεια των υπηρεσιών, του
  περιεχομένου ή των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα.  Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο διαχειριστής ή/και ιδιοκτήτης της
  Ιστοσελίδας περιορίζει την ευθύνη του στο 1 Ευρώ.

  Ο διαχειριστής ή και ο ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας δε θα είναι υπεύθυνος σε καμία
  περίπτωση σε περίπτωση που χρήστης της ιστοσελίδας χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες
  οποιουδήποτε διαφημιστή ή διαφημιζόμενου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχεται
  μέσω οποιουδήποτε Link.
  Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Κατανοούμε τη σημασία του απορρήτου για τους επισκέπτες μας στην Ιστοσελίδα.
  Κρατάμε εμπιστευτικό οτιδήποτε μαθαίναμε για τους επισκέπτες μας. Δεν θα δώσουμε
  ούτε θα πουλήσουμε εμπιστευτικά ή Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τους
  επισκέπτες μας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εκτός όπως και στο βαθμό που
  απαιτείται από το νόμο. Δυνατόν να συλλέγουμε ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις e-
  mail, και τηλεφωνικούς αριθμούς που μας δίνετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να
  επικοινωνήσετε μαζί μας οι ίδιοι μέσω της Ιστοσελίδας ή για να σας ενημερώνουμε και
  να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην
  Ιστοσελίδα.  Μεταχειριζόμαστε τα δεδομένα σας ως περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να
  προστατευθούν έναντι απώλειας και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Χρησιμοποιούμε
  τεχνικές ασφάλειας στοιχείων για την κατάλληλη προστασία εμπιστευτικών
  πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από χρήστες. Ο ιστότοπος της
  Ιστοσελίδας, και τα υποστηρικτικά συστήματά του, χρησιμοποιεί γενικώς αποδεκτές
  τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών όπως firewalls, διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης
  και κρυπτογραφία για την κατάλληλη προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από
  μη εξουσιοδοτημένη χρήση.  Η Ιστοσελίδα συλλέγει διευθύνσεις IP για σκοπούς διαχείρισης συστήματος,
  ασφάλειας, και στατιστικής ανάλυσης. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που
  αποδίδεται αυτόματα σε έναν υπολογιστή όποτε είναι συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο.
  Καταχωρούμε αυτές τις διευθύνσεις και τις αναλύουμε για να κατανοήσουμε από πού
  προέρχονται τα αιτήματα ώστε να μπορούμε να παρέχουμε την πιο αποτελεσματική
  εξυπηρέτηση, να βελτιώσουμε την ασφάλεια, να εξασφαλίσουμε τη σωστή χρήση και να
  εξάγουμε στατιστικά στοιχεία όγκου διακίνησης.  Οι χρήστες της Ιστοσελίδας οι οποίοι μας έχουν παραχωρήσει τα προσωπικά τους
  δεδομένα μπορούν να αναθεωρήσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα στοιχεία
  που έχουν δώσει προηγουμένως στο χώρο εγγραφής διορθώνοντας τα.  Ο διαχειριστής ή/και ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας δεν θα έχει καμία υποχρέωση
  οποιασδήποτε φύσεως σχετικά με σχόλια, υποδείξεις ή υλικό που δίνουν οι χρήστες και
  θα έχει την ελευθερία να τα χρησιμοποιήσει και να τα διανέμει σε άλλους χωρίς
  περιορισμό.
  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.prasinipriza.com
Ιδιοκτησία
Περιεχόμενο
Τροποποιήσεις
Εξωτερικές συνδέσεις (Links)
Τερματισμός
Λειτουργία της Ιστοσελίδας
Αποποίηση Εγγυήσεων
Περιορισμός Ευθύνης
Εφαρμοστέο Δίκαιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(PRIVACY POLICY)
Σκοπός Επεξεργασίας και Στοιχεία που Συλλέγουμε
Ασφάλεια Επεξεργασίας
Διευθύνσεις IP
Αναθεώρηση, Τροποποίηση και Διαγραφή Προσωπικών Στοιχείων
Πληροφορίες που μας Δίνετε
Πράσινη Πρίζα - Ασκήσεις Παιχνίδια Κατασκευές Ζωγραφιές Τραγούδια Βίντεο