ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
Οι εικόνες χρησιμοποιούνται με άδεια από www.eikonografos.com

ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΕΣ: ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com
www.prasinipriza.com
ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ.