© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2010. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Χριστός ανέστη εκ νεκρών,

θανάτω θάνατον πατήσας,

καί τοις εν τοις μνήμασι ζωήν

χαρισάμενος.
www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2010. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com