ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7


Δίνουμε ένα ζάρι σε κάθε παιδί.

Ζητούμε από τα παιδιά να ρίξουν το ζάρι και να γράψουν τον αριθμό που βλέπουν. Π.χ. 3

Ζητούμε από τα παιδιά να πάρουν το ζάρι, να βρουν τον αριθμό 3 και να γυρίζουν το ζάρι
ανάποδα.

Θα πρέπει να γράψουν τον αριθμό που βλέπουν π.χ. 4, δίπλα από τον πρώτο αριθμό π.χ. 3

Τώρα, τα παιδιά πρέπει να προσθέσουν τον πρώτο και τον δεύτερο αριθμό (π.χ. 3+4=7).

Ζητούμε από τα παιδιά να συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία μερικές φορές ακόμη.

Ζητούμε να κάνουν μία διαπίστωση και να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους με τους
συμμαθητές τους.

Τα παιδιά θα διαπιστώσουν ότι το άθροισμα είναι ΠΑΝΤΑ 7.


© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. www.prasinipriza.com
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΖΑΡΙΑ. ΚΑΝΩ ΜΑΓΙΚΑ!
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com