€95
ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΜΙΑ ΚΙΘΑΡΑ
ΑΞΙΑΣ €95.
ΔΙΑΛΕΓΩ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟ ΠΟΣΟ €95.
_____Χ 20=_____
_____Χ 10=_____
_____Χ 5=_____
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ

_____ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΑΞΙΑΣ €20.
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ

_____ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΑΞΙΑΣ €10.
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ

_____ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΑΞΙΑΣ €5.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ-www.centralbank.gov.cy
www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009.Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.