ΚΥΒΟΣ(ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ)- ΖΑΡΙ
Τυπώνω και κόβω το πιο κάτω σχήμα.  
Διπλώνω τα τετράγωνα 1, 3, 4 και 6 προς τα κάτω
Διπλώνω το τετράγωνο 2 για να κλείσω τον κύβο
ΚΥΒΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ.
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.