ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ «1-100»

  Μαθαίνουμε τα παιδιά να μετρούν από το 1 μέχρι το 100. Μετρούμε δυνατά και βάζουμε το
  δακτυλάκι μας στον αντίστοιχο αριθμό. Κοιτάζοντας τα τετραγωνάκια στην καρτέλα, βοηθούμε
  τα παιδιά να αντιληφθούν την ποσότητα 100. Έχουμε στην καρτέλα 100 κουτάκια.

  Επισημαίνουμε ότι η κάθε γραμμή έχει 10 αριθμούς. Ο αριθμοί στο τελευταίο κουτάκι στη κάθε
  γραμμή μας δείχνουν τις δεκάδες. Παρατηρούμε ότι οι αριθμοί των δεκάδων τελειώνουν σε
  μηδενικό (10,20,30………100). Μαθαίνουμε να μετρούμε ανά 10. Μετρούμε δυνατά μαζί με το
  παιδί 10,20,30,….100, βάζοντας το δακτυλάκι μας στον αντίστοιχο αριθμό στην καρτέλα.
  Εξηγούμε τι σημαίνει αυτό το ποιηματάκι των δεκάδων. Σημαίνει ότι αρχίζοντας από τον αριθμό
  0, προσθέτουμε 10, κι ακόμη 10,κ.λ.π.

  Μαθαίνουμε να προσθέτουμε 10. Π.χ. αν αρχίσουμε από τον αριθμό 4 και μετρήσουμε 10
  κουτάκια θα φθάσουμε στον αριθμό 14. Αν προσθέσουμε ακόμη 10 θα φθάσουμε στον αριθμό
  24 κ.λ.π. Δείχνουμε στο παιδί, πάνω στην καρτέλα, ότι κάθε φορά που προσθέτει 10,
  πηγαίνει ένα κουτάκι προς τα κάτω. Άρα, έχουμε 4,14,24,34,…..94.

  Μαθαίνουμε τους μονούς και ζυγούς αριθμούς. Οι μονοί αριθμοί έχουν χρώμα κόκκινο και οι
  ζυγοί αριθμοί έχουν χρώμα μπλε. Παρατηρούμε στην καρτέλα ότι όλοι οι αριθμοί που τελειώνουν
  σε 1,3,5,7 και 9 είναι μονοί ενώ οι αριθμοί που τελειώνουν σε 2,4,6,8,0 είναι ζυγοί.

  Μαθαίνουμε να εντοπίζουμε τους αριθμούς στην καρτέλα. Π.χ. θέλουμε να βρούμε τον αριθμό
  23. Θα βρούμε τον αριθμό 20 και θα προχωρήσουμε 3 κουτάκια (20+3). Εναλλακτικά, σε ποιο
  προχωρημένο στάδιο, εξηγούμε στα παιδιά ότι μπορούμε να βρούμε τον αριθμό 3 και να
  προχωρήσουμε προς τα κάτω 2 κουτάκια τα οποία αντιπροσωπεύουν τις 2 δεκάδες, δηλαδή το
  20 (3+20).

  Μαθαίνουμε να μετρούμε ανά 5. Μετρούμε δυνατά με το παιδί 5,10,15,20,…..100 βάζοντας
  πάντα το δακτυλάκι στον αριθμό που λέμε δυνατά. Παρατηρούμε ότι κινούμαστε σε δύο στήλες.
  Στην στήλη του 5 και στην στήλη του 10. Θα ήταν καλό να χρωματίσουμε αυτές τις δύο
  στήλες πριν αρχίσουμε να μετρούμε ανά 5. Με παρόμοιο τρόπο μαθαίνουμε να μετρούμε ανά 2.

  Τυπώνουμε την άδεια καρτέλα με τα 100 κουτάκια και ζητούμε από τα παιδιά να γράψουν από
  το 1 μέχρι το 100 στα αντίστοιχα κουτάκια. Εναλλακτικά, μπορούμε να ζητήσουμε από τα
  παιδιά να γεμίσουν στο χαρτί συγκεκριμένους αριθμούς. Π.χ. τις δεκάδες ή 5,10,15,…100, ή
  τους μονούς αριθμούς.

  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την καρτέλα με πολλούς τρόπους. Μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε.
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΒΙΒΛΙΟ "ΡΗΜΑΤΑ - Ορθογραφία και Γραμματική"  - 22 ΕΥΡΩ
"ΚΟΛΠΑ", ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ