ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΜΠΟΛΑΣ
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι το 20
ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 0-20        ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.