5Χ7=
2Χ10=
6Χ8=
2Χ6=
3Χ5=
3Χ7=
6Χ9=
7Χ8=
2Χ9=
5Χ8=
8Χ9=
4Χ6=
3Χ3=
7Χ7=
6Χ7=
5Χ6=
1Χ9=
6X10=
4Χ4=
4Χ9=
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

Κόβουμε τα τετραγωνάκια σε καρτέλες. Τα παιδιά πρέπει να
γράψουν σε κάθε καρτέλα το αποτέλεσμα του πολλαπλασισμού
ή να αντιστοιχίσουν με τις
καρτέλες απαντήσεων
Πρέπει να βάλουν τις καρτέλες σε σειρά από την μικρότερη αξία
στη μεγαλύτερη.  
Λύσεις

www.prasinipriza.com
 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.