ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.