© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝΟ
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Πρώτα, πληκτρολογούμε το κουμπάκι δίπλα από το αγγλικό γράμμα "L",
το πλήκτρο το οποίο δείχνουμε με το άσπρο βελάκι στη φωτογραφία πιο κάτω.

Πληκτρολογούμε το γράμμα στο οποίο θα μπει ο τόνος, π,χ, "ι".

Το αποτέλεσμα θα είναι "ί" (ιώτα με τόνο).